Istorijat OŠ

Datum posljednje izmjene: Ponedjeljak, 01 Juli 2019 Objavljeno: Ponedjeljak, 01 Juli 2019

skolanaslovna

Prva narodna osnovna škola u Kladnju spominje se još 1880 godine,a bila je izgradena na lijevoj obali rijeke Drinjače,u zgradi u kojoj je smještena današnja pošta.Škola je imala četiri učionice i jednu zbornicu.Prvi upravitelj škole bio je Ažderovic Adem a medu prvim učiteljima bio je Ahmet Šerement,prosvjetitelj evropske kulture i civilizacije među kladanjacima.Bio je osnivac narodne i islamske čitaonice-kiraethane. Ta osnovna škola održala se sve do 1950/1951 godine kada je upravitelj bio Avdo Humcanin. 1950/1951 godine na inicijativu predsjednika tadašnjeg sreza Hamida Mazalovića otvara se Niža gimnazija i upisuje se peti razred sa 27 učenika .Nastava se održavala u zgradi zadružnog doma, a prva gimnazija je izašla 1953/1954 godine, polagala se mala nastava iz svih predmeta pred komisijom na kraju školske godine. 1956/1957 godine izašla je posljednja generacija kada je donesen zakon o osnovnoj školi i kada je Niža gimnazija prerasla u osmogodišnju školu.
1955/1956 izgradena je nova zgrada osnovne škole. Od prvog do osmog razreda bilo je ukupno 484 učenika, a za direktora je izabran Gradimir Babović Crnogorac.Poslije izgradnje škole izgrađena je fiskulturna sala dobrovoljnim radnim akcijama građana i učenika. Ta osnovna škola održala se i do danas,a čine je centralna škola u Kladnju te područne škole u Brateljevićima,Gojakovičima,Stariču i Tuholju.Škola danas broji ukupno 1077 učenika.
Osnovna škola "Kladanj" u Kladnju poslije rata
Osnovna škola "Kladanj" u Kladnju, kao javna ustanova osnovnog obrazovanja i odgoja registrovana je i upisana Odlukom Skupštine općine Kladanj br. 01-610-3/93 od 13.08.1993. godine. U sudski registar kod Višeg suda u Tuzli upisana je 20.01.1993. godine pod brojem : U/I 829/93. godine.
U sastavu osnovne škole " Kladanj" Kladanj djeluju i rade :
- Matična škola Kladanj u samom gradu koja obuhvata prigradska
područja :Plahoviće i Buševo, Brateljevići od V do VIII razreda.
- Područna škola Starič sa naseljima : Starič, Ravne, Gojsalići, Prijevor, i dio
Turalića, (osmogodišnja).
- Područna škola Tuholj , sa naseljima Tuholj, Pauč, Goletići, (osmogodišnja)
- Područna škola Brateljevići , koja obuhvata naselja Brateljevići, Zagrade,
dio Vikend naselja Drinjače, (četverorazredna),
- Područna škola Gojakovići , koja obuhvata Gojakoviće i dio Brlošaka, (četverorazredna),
Sjedište škole je u Kladnju, dok su sjedišta područnih škola u mjestima koja su navedena u ovoj informaciji. Matična škola ima dugu tradiciju i osnovana je 1876 godine. Što se tiće uslova za rad centralne škole u Kladnju kao i područnog odjeljenja u Brateljevićima znatno su poboljšani jer se regulisao dugogodišnji problem grijanja.
Još uvijek je izražen problem u nedostatku nastavnih sredstava za skoro sve predmete u ćemu prednjče kabineti informatike, fizike, hemije i biologije, kao nedostatak literature u biblioteci i nastavničke literature. Programski zadaci se izvršavaju sa stručno zastupljenim nastavnim kadrom, dok još uvijek ima nestručno zastupljenih predmeta zbog nedostatka kadrova i to nastava iz stranih jezika engleski, njemački, te dio nastave iz matematike i fizike. U tom pravcu je škola raspisivala dva puta konkurs, ali nije bilo prijava sa stručnom spremom traženih obrazovnih profila.
Edukacija nastavnog osoblja je vršena u skladu sa obrazovnim reformama u BiH , putem Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona , a pračenje i ocjenjivanje nastavnog osoblja vrši Komisija i direktor škole. Postignuti su vidni rezultati u radu škole. Nastava je održana u donekle specijalizovanim učionicama za predmete informatike , biologije, hemije i fizike.
Održavaju se sjednice Nastavničkog viječa na kojima su razmatraju pitanja i donošenje odluka od značaja za rad škole. Edukacija nastavnika je izvršena na temu mentalnog zdravlja nastavnika i učenika , kao i discipline učenika. Posebna pažnja je posvećena nadarenim učenicima i učenicima kojima je potrebna dopunska nastava. Škola je organizovala vanredno polaganje VII i VIII razreda za kandidate koji su bili zainteresovani za polaganje. Škola je organizovala i obilježila Dan škole kao i ostale praznike u toku školske godine.

školsko dvorište
Centralna škola sa područnim školama ima ukupno 44 odjeljenja sa 1077 učenika.
Sa odlicčim uspjehom završilo je 538 učenika, vrlodobrim uspjehom završilo je 271 učenik, sa dobrim uspjehom završilo je 189 učenika, sa dovoljnim uspjehom je završilo 26 učenika, neocjenjen 1 učenik, što znači da je prolaznost bila 99,81 % , dok je jedan učenik neocjenjen što u procentima iznosi 0,19%.
Od ukupnog broja učenika 1072 ima primjerno vladanje, 1 učenik dobro vladanje, 3 učenika vladanje zadovoljava.
Što se tiče nastavnog osoblja škola raspolaže sa 6 profesora, 39 nastavnika, ucčtelja 8, ukupno 53 , dok je nestručno zastupljeno 8 nastavnika , ukupno zaposlenih u nastavi je 61.

Arhiva