Uposleni

Datum posljednje izmjene: Srijeda, 11 Januar 2023 Objavljeno: Ponedjeljak, 01 Juli 2019

PREDMETNA NASTAVA

RAZREDNA NASTAVA

VANNASTAVNO OSOBLJE

IME I PREZIME

PREDMET

IME I PREZIME

IME I PREZIME

Hajdarević Edina

Direktor

Salihović Mejra

Habibović Azra, sekretar

Zelenturović Samra

Pedagog

Mašić Almina

Selimbašić Edina , saradnik za ekonomsko finansijske poslove

Krekić Emina

Pedagog

Ahmetović Fatima

 Softić Asifa, administrator

Halilović  Enis

Pomoćnik direktora

 

Suljić Merdžida

Avdibegović Mediha

Salihović Jasmina

Bosanski jezik

Suljic Admir

Bešlija Čamdžić Indira

Jusić Lejla

Bosanski jezik

Šarić Evludin

Avdibegović Rasim

Avdibegović Senada

Bosanski jezik

Avdić Aida

Kardašević Azra

Begić Semir

Engleski jezik

Corović Azra

Imamović Raza

Halilović Enis

Engleski jezik

Selimbašić Mersida

Habibović Senada

Vujanović Vesna

Engleski jezik

Hotović Raza

Dunović Fahrudin

Grahić Mirela

Njemački jezik

Taindžić Mevlida

Čorbić Izet

Kasapović Asim

Matematika

Suljkić Alma

Bajić Emir

Ahmetspahić Mirzet

Matematika

Avdibegović Elmira

Selimbašić Envera

Hasić Aida

Matematika

Gogić Samir

 Muhić Almir

Avdibegović Rasim

Muzička kultura

Selić Muhamed

 

Mašić Osman

Muzička škola

Karać Nihada

 

Salkić Adnan

Muzička škola

Halilović Namik

 

Čolaković Amra

Matematika

Kamenčić Emira

 

Jagodić Eldar

Muzička škola

Karać Nihada

 

Salihović Besim

Likovna kultura

Krekić Mersida

 

Selimbašić Fuad

TiZO

Ahmetović Zumreta

 

Delić Gordana

TiZO

 

 

Muhić Mirsada

Biologija

   

Čaušević Mersida

Hemija

   

Tulumović Fadila

Bilogija

   

Suljkić Adisa

Historija

   

Imamović Ulfeta

Geografija

   

Hercegovac Elma

Njemački jezik

   

Šehić Amela

Engleski jezik

   

Imamović Zijad

Informatika

   

Ahmetspahić Salko

Tehnička kultura

   

Bandović Kemal

Muzička škola

   

Čamdžić Hata

Vjeronauka

   

Berbić Velida

Vjeronauka

   

Muminović Esad

Vjeronauka

   

 Avdić Abdurahman

 Geografija    

Arhiva