NAŠI MATURANTI 2019 / 2020

Datum posljednje izmjene: Utorak, 23 Juni 2020 Objavljeno: Utorak, 23 Juni 2020

1

ŽELIM TI.......                                                                      

,,Bio sam dječak, bila sam djevojčica tog ljeta, kad je završila moja osnovna. Bilo je neko vrijeme kada su opet i moji i svi drugi bili u strahu. Imali smo, svega, a opet kao da je nedostajalo štošta! Dugo su otac i majka pričali, čuo bih,čula bih, o meni. Htio sam, htjela sam, baš kao i oni, da poletim, da zgrabim s oba dlana mojih ručica svijet, život!

 Svaki tren u meni treperilo je možeš ti to, nemoj se predati strahu, probaj, uči, upiši se, razmisli ma možeš, ali ipak uči, važno je! Tek sad znam, kada sam prošao, kada sam prošla, ni previše ni premalo dana od tog mog ljeta, da osnovna se nikad ne zaboravlja.,,

3

Rodimo se da imamo priliku rasti, učiti, stvarati, voljeti, željeti, sanjati, biti veliki ljudi, ali mi prvo naučimo biti insani. Mi smo danas sretna djeca, sretni mladi ljudi. Počinjemo graditi život kojem je bila prilika da uz naše učitelje i nastavnike u osnovnoj naučimo biti MI. Dobri, vrijedni, zahvalni prijateljima, sretni, voljeni roditeljima.

4

ŽELIMO VAM........

Pod ruku, svojim radosnim očima, cijelim srcem uhvati vrijeme života. Budi dostojan da svaku grešku ispraviš, a svaku pobjedu žarom svoje sreće umnožiš. Svojim korakom ojačaj svoju nakanu da budeš najbolji brat, sestra, sin, kći, djevojka, mladić, otac, majka, komšija, prijatelj. Nikad ne smetni s uma ko si i gdje je tvoj dom. Budi najbolji kada te budu zvali doktorom, profesorom, inžinjerom, stolarom, ekonomistom, advokatom, kuharom, mehaničarom...KADA TE BUDU ZVALI DOBRIM ČOVJEKOM!

S poštovanjem!                                                                              18.05.2020. 

2                                                                                 

Arhiva